Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Vach Mot Chan Troi – Son Nam

Vach Mot Chan Troi – Son Nam

-_-audiotruyen-_-audio truyen-_-nghe truyện online-_-audio truyện-- audiobook


Vạch Một Chân Trời – Sơn Nam

Truyện rất hấp dẩn và lôi cuốn của nhà văn Sơn Nam viết năm 1968.
KHông biết ai đã post lên đây chưa. Nghe đã lâu rồi ~ lúc này mùa hè rảnh rỗi nên post nhiều truyện cho ACE nghe giàm stress.

sonnamvachmotchantroi2[2]

Links:

tap 01: http://www.mediafire.com/?mtzz3nznmty
tap 02: http://www.mediafire.com/?d54ykmzyken corrected
tap 03: http://www.mediafire.com/?twzitn4mlcx
tap 04: http://www.mediafire.com/?twmanzzaumk
tap 05: http://www.mediafire.com/?oumtbkd2y4y
tap 06: http://www.mediafire.com/?dazhqjn2ymd
tap 07 end: http://www.mediafire.com/?dy44zimyi2g

Toàn tập (rar file): http://www.mediafire.com/?5yyuyjm5j31

Thu Gui Nguoi Tinh

Thu Gui Nguoi Tinh

-_-audiotruyen-_-audio truyen-_-nghe truyện online-_-audio truyện-- audiobook

Thu Gui Nguoi Tinh
Nguồn blog’s Vipnohome do Vipnohome post:

http://www.mediafire.com/file/tmddyzr2yyi/Thu gui nguoi tinh.rar

Con Nha Ngheo – Ho Bieu Chanh

-_-audiotruyen-_-audio truyen-_-nghe truyện online-_-audio truyện-- audiobook


Con Nhà Nghèo – Hồ Biểu Chánh
Mời các bạn nghe bộ tiểu thuyết nổi tiếng Con Nhà Nghèo của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

connhangheocover[1]

Tập 1: http://www.mediafire.com/?omjizjjyymy

Tập 2: http://www.mediafire.com/?enjgawy2jwz

Tập 3: http://www.mediafire.com/?fmdznznzzmj

Tập 4: http://www.mediafire.com/?jnmdagmmghi

Tập 5: http://www.mediafire.com/?qmxefgy2zmd

Tập 6: http://www.mediafire.com/?qhwywiyjjzc

Ba Muoi Sau Ke – Trinh Ngoc Hoa

-_-audiotruyen-_-audio truyen-_-nghe truyện online-_-audio truyện-- audiobook

Ba Muoi Sau Ke – Trinh Ngoc Hoa; Ba Mươi Sáu Kế – Trịnh Ngọc Hoa
Ba Mươi Sáu Kế – nguyên tác của Trịnh Ngọc Hoa. Cúc Hoa chuyển ngữ, do Trung Nghị đọc (36 tập)

1-36end http://www.megaupload.com/?d=CUQLS0HK
or
1-36end http://www.mediafire.com/?k5to2zmzjjw

Ali Baba va 40 ten cuop

-_-audiotruyen-_-audio truyen-_-nghe truyện online-_-audio truyện-- audiobook

Ali BaBa Và 40 Tên Cướp; Ali Baba va 40 ten cuop
Ali BaBa Và 40 Tên Cướp (trích trong quyển Nghìn Lẻ Một Đêm) – do Quỳnh Giang đọc (3 tập)

LINK MEGAUPLOAD:
1 http://www.megaupload.com/?d=ODKWK14K
2 http://www.megaupload.com/?d=I3R4C6SO
3end http://www.megaupload.com/?d=20RDYZB0

LINK MEDIAFIRE:
1 http://www.mediafire.com/?mdzdzymbzz2
2 http://www.mediafire.com/?imzwm0i0mf3
3end http://www.mediafire.com/?yt4z0mnohcm

Than Thoai Hy Lap Tap I II III

-_-audiotruyen-_-audio truyen-_-nghe truyện online-_-audio truyện

Thần Thoại Hy Lạp tập I, II, III; Than Thoai Hy Lap Tap I II III
Thần Thoại Hy Lạp tập I, II, III – Nguyễn Văn Khỏa dịch và biên soạn, do Bạch Lý đọc (71 tập)

LINK MEGAUPLOAD:
Tập I:
01-04 http://www.megaupload.com/?d=KV7SFTO8
05-08 http://www.megaupload.com/?d=IJ0U2VYO
09-10 http://www.megaupload.com/?d=H5L50SRM
11-13 http://www.megaupload.com/?d=XAEHLQA3
14-17 http://www.megaupload.com/?d=GUFLJ4U5
18-21 http://www.megaupload.com/?d=UYAY2PA3
22-23 http://www.megaupload.com/?d=334MPVA3
24-25end P1 http://www.megaupload.com/?d=SN3UMZDV

LINK MEDIAFIRE:
Tập I:
01-04 http://www.mediafire.com/?0dtjkmkd13t
05-08 http://www.mediafire.com/?m0mwvy0dnyz
09-10 http://www.mediafire.com/?mezhjdzdzxk
11-13 http://www.mediafire.com/?3j0mkniz0zd
14-17 http://www.mediafire.com/?ye400znwych
18-21 http://www.mediafire.com/?ou0ujxmdozt
22-23 http://www.mediafire.com/?omtjgjyjd2n
24-25end P1 http://www.mediafire.com/?mzwm2zmnm0k

Truoc Vong Chung Ket – Nguyen Nhat Anh

-_-audiotruyen-_-audio truyen-_-nghe truyện online-_-audio truyện

Truoc Vong Chung Ket – Nguyen Nhat Anh


Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh; Truoc Vong Chung Ket – Nguyen Nhat Anh

LINK MEGAUPLOAD:
1 http://www.megaupload.com/?d=RXV40ULJ
2 http://www.megaupload.com/?d=6ME5GSYS
3 http://www.megaupload.com/?d=X8MXUYXM
4 http://www.megaupload.com/?d=2VRRYM57
5 http://www.megaupload.com/?d=W0PHFKTI
6end http://www.megaupload.com/?d=H2MKZ9XM

LINK MEDIAFIRE:
1 http://www.mediafire.com/?jcofzyjgzmz
2 http://www.mediafire.com/?yzziyz2nlyz
3 http://www.mediafire.com/?vmmjykmob3j
4 http://www.mediafire.com/?zgmmmwyzmaw
5 http://www.mediafire.com/?nkzozt0iwvi
6end http://www.mediafire.com/?znjmnmnynjw